GVDESIGN File

? Cách mở file .GVDESIGN? Những phần mềm mở file .GVDESIGN và sửa file lỗi. Convert N/A GVDESIGN file sang định dạng khác.

.GVDESIGN File Extension

   
File name GVDESIGN File
File Type Gravit Designer File
Nhà phát triển Gravit
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .GVDESIGN là file gì?

GVDESIGN là Vector Image Files - Gravit Designer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gravit.

tập tin Một GVDESIGN chứa một hình ảnh vector thiết kế được tạo ra bởi nhà thiết kế Gravit, một chương trình miễn phí dùng để tạo ra nghệ thuật vector-based. Nó lưu trữ hình ảnh, cùng với các thiết lập thiết kế, chẳng hạn như kích thước trang và các đơn vị tài liệu (pixel, inch, pica, vv). file GVDESIGN thường được sử dụng để tạo các bài thuyết trình, đồ họa truyền thông xã hội, áp phích, thẻ, và các trang bìa.

What is a GVDESIGN file?

A GVDESIGN file contains a vector image design created by Gravit Designer, a free program used to create vector-based art. It stores an image, along with design settings, such as the page size and document units (pixels, inches, picas, etc.). GVDESIGN files are often used for creating presentations, social media graphics, posters, cards, and cover pages.

Cách mở .GVDESIGN file

Để mở file .GVDESIGN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GVDESIGN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GVDESIGN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GVDESIGN do người dùng đóng góp.

  • Gravit Klex
  • Gravit Designer
  • Gravit Designer

Chuyển đổi file .GVDESIGN

File .GVDESIGN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *