GVDESIGN File

GVDESIGN là Vector Image Files - Gravit Designer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gravit.

.GVDESIGN File Extension

   
File name GVDESIGN File
File Type Gravit Designer File
Nhà phát triển Gravit
Phân loại Vector Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .GVDESIGN là file gì?

GVDESIGN là Vector Image Files - Gravit Designer File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Gravit.

tập tin Một GVDESIGN chứa một hình ảnh vector thiết kế được tạo ra bởi nhà thiết kế Gravit, một chương trình miễn phí dùng để tạo ra nghệ thuật vector-based. Nó lưu trữ hình ảnh, cùng với các thiết lập thiết kế, chẳng hạn như kích thước trang và các đơn vị tài liệu (pixel, inch, pica, vv). file GVDESIGN thường được sử dụng để tạo các bài thuyết trình, đồ họa truyền thông xã hội, áp phích, thẻ, và các trang bìa.

What is a GVDESIGN file?

A GVDESIGN file contains a vector image design created by Gravit Designer, a free program used to create vector-based art. It stores an image, along with design settings, such as the page size and document units (pixels, inches, picas, etc.). GVDESIGN files are often used for creating presentations, social media graphics, posters, cards, and cover pages.

Phần mềm mở file .GVDESIGN

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GVDESIGN do filegi.com tổng hợp.

  • Gravit Klex
  • Gravit Designer
  • Gravit Designer

Chuyển đổi file .GVDESIGN

           

File .GVDESIGN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *