GVI File

GVI là Video Files - Google Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

.GVI File Extension

   
File name GVI File
File Type Google Video File
Nhà phát triển Google
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .GVI là file gì?

GVI là Video Files - Google Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

Định dạng video được sử dụng bởi Google Video Player, một chương trình phát lại video được phát triển bởi Google; tương tự như một tập tin .AVI và mã hóa trong DivX4 với MP3 nén audio track; cũng có thể được chơi bởi VLC nếu file không kết hợp mã hóa DRM.

What is a GVI file?

Video format used by Google Video Player, a video playback program developed by Google; similar to an .AVI file and encoded in DivX4 with an MP3 compressed audio track; can also be played by VLC if the file does not incorporate DRM encryption.

Phần mềm mở file .GVI

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GVI do filegi.com tổng hợp.

  • Eltima Elmedia Player
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player
  • Rich Media Player
  • AVS DVD Player
  • FLV and Media Player
  • FLV and Media Player

Chuyển đổi file .GVI

           

File .GVI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *