GVI File

? Cách mở file .GVI? Những phần mềm mở file .GVI và sửa file lỗi. Convert N/A GVI file sang định dạng khác.

.GVI File Extension

   
File name GVI File
File Type Google Video File
Nhà phát triển Google
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (8 Bình chọn)

File .GVI là file gì?

GVI là Video Files - Google Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Google.

Định dạng video được sử dụng bởi Google Video Player, một chương trình phát lại video được phát triển bởi Google; tương tự như một tập tin .AVI và mã hóa trong DivX4 với MP3 nén audio track; cũng có thể được chơi bởi VLC nếu file không kết hợp mã hóa DRM.

What is a GVI file?

Video format used by Google Video Player, a video playback program developed by Google; similar to an .AVI file and encoded in DivX4 with an MP3 compressed audio track; can also be played by VLC if the file does not incorporate DRM encryption.

Cách mở .GVI file

Để mở file .GVI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .GVI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .GVI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .GVI do người dùng đóng góp.

  • Eltima Elmedia Player
  • VideoLAN VLC media player
  • VideoLAN VLC media player
  • Rich Media Player
  • AVS DVD Player
  • FLV and Media Player
  • FLV and Media Player

Chuyển đổi file .GVI

File .GVI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *