HDPMX File

? Cách mở file .HDPMX? Những phần mềm mở file .HDPMX và sửa file lỗi. Convert XML HDPMX file sang định dạng khác.

.HDPMX File Extension

   
File name HDPMX File
File Type HotDocs Publisher Mapping XML File
Nhà phát triển HotDocs
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .HDPMX là file gì?

HDPMX là Data Files - HotDocs Publisher Mapping XML File, dưới định dạng XML được phát triển bởi HotDocs.

Tập tin được sử dụng bởi HotDocs, một ứng dụng chuẩn bị tài liệu thường được sử dụng để tạo ra các hình thức pháp lý và bảo hiểm; lưu thông tin bản đồ biến cho phép các ứng dụng của bên thứ ba để giao tiếp với HotDocs.

What is a HDPMX file?

File used by HotDocs, a document preparation application commonly used for generating legal and insurance forms; saves variable mapping information that allows third-party applications to interface with HotDocs.

Cách mở .HDPMX file

Để mở file .HDPMX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HDPMX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HDPMX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HDPMX do người dùng đóng góp.

  • HotDocs

Chuyển đổi file .HDPMX

File .HDPMX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *