HDRP File

? Cách mở file .HDRP? Những phần mềm mở file .HDRP và sửa file lỗi. Convert Binary HDRP file sang định dạng khác.

.HDRP File Extension

   
File name HDRP File
File Type HDRtist Pro Document
Nhà phát triển Ohanaware
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .HDRP là file gì?

HDRP là Raster Image Files - HDRtist Pro Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Ohanaware.

Hình ảnh được tạo bởi HDRtist Pro, một chương trình được sử dụng để tăng cường và thêm hiệu ứng cho ảnh kỹ thuật số; lưu trữ các hình ảnh nhập khẩu ban đầu (ví dụ, một file .JPG) cũng như những ảnh hưởng và thay đổi khác áp dụng cho các hình ảnh; cho phép hình ảnh được lưu lại, mở ra, và thay đổi nội dung.

What is a HDRP file?

Image created by HDRtist Pro, a program used for enhancing and adding effects to digital photos; stores the original imported image (e.g., a .JPG file) as well as the effects and other alterations applied to the image; allows the image to be saved, opened, and edited.

Cách mở .HDRP file

Để mở file .HDRP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .HDRP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .HDRP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .HDRP do người dùng đóng góp.

  • Ohanaware HDRtist Pro

Chuyển đổi file .HDRP

File .HDRP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *