ICE File

ICE là Compressed Files - ICE File Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

.ICE File Extension

   
File name ICE File
File Type ICE File Archive
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .ICE là file gì?

ICE là Compressed Files - ICE File Archive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

lưu trữ tập tin nén được tạo ra bởi ICEOWS (Interface de nén Ergonomique đổ Windows), một tập tin chương trình nén Ba Lan dành cho Windows; trước đây gọi là ArjFolder.

What is a ICE file?

Compressed file archive created by ICEOWS (Interface de Compression Ergonomique pour windOWS), a Polish file compression program for Windows; formerly known as ArjFolder.

Phần mềm mở file .ICE

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ICE do filegi.com tổng hợp.

  • ALZip
  • LsExec
  • LsExec
  • ZIP
  • Vision Executive
  • ZipNAll
  • ZipNAll

Chuyển đổi file .ICE

           

File .ICE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *