IS1 File

? Cách mở file .IS1? Những phần mềm mở file .IS1 và sửa file lỗi. Convert Binary IS1 file sang định dạng khác.

.IS1 File Extension

   
File name IS1 File
File Type 1M3 Sakura Real-Time Save 1 File
Nhà phát triển M3 Sakura
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.3 ★ (3 Bình chọn)

File .IS1 là file gì?

IS1 là Data Files - 1M3 Sakura Real-Time Save 1 File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi M3 Sakura.

tập tin dữ liệu được tạo ra bởi M3 Sakura, một bộ nạp cho hệ máy Nintendo DS mà chạy trên flashcarts M3DS Real và M3i Zero; lưu trữ trạng thái của một trò chơi như nó được chơi; sử dụng để lưu ảnh chụp nhanh trò chơi, ngay cả khi các trò chơi không cho phép bạn lưu lúc bấy giờ.

What is a IS1 file?

Data file created by M3 Sakura, a loader for the Nintendo DS that runs on the M3DS Real and M3i Zero flashcarts; stores the state of a game as it is played; used for saving game snapshots, even when the game does not allow you to save at that time.

Cách mở .IS1 file

Để mở file .IS1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IS1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IS1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IS1 do người dùng đóng góp.

  • M3 Sakura
  • IRIS Audit-Tool
  • IRIS Audit-Tool

Chuyển đổi file .IS1

File .IS1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *