IS2 File

? Cách mở file .IS2? Những phần mềm mở file .IS2 và sửa file lỗi. Convert N/A IS2 file sang định dạng khác.

.IS2 File Extension

   
File name IS2 File
File Type Thermal Image Data File
Nhà phát triển Fluke
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .IS2 là file gì?

IS2 là Data Files - Thermal Image Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Fluke.

Hồ IS2 là một tập tin dữ liệu hình ảnh nhiệt được tạo ra bởi các thiết bị Fluke man hinh nhiệt, chẳng hạn như Ti90, Ti95, Ti100 loạt, và Ti200. Nó chứa dữ liệu hình ảnh, bao gồm nhiệt độ thô và hiệu chuẩn, một hình ảnh RGB, và siêu dữ liệu, ghi lại bởi các thiết bị man hinh nhiệt.

What is a IS2 file?

An IS2 file is a thermal image data file created by Fluke thermal imager devices, such as Ti90, Ti95, Ti100 series, and Ti200. It contains image data, which includes raw and calibrated temperatures, an RGB image, and metadata, recorded by the thermal imager device.

Cách mở .IS2 file

Để mở file .IS2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .IS2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .IS2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .IS2 do người dùng đóng góp.

  • Fluke SmartView Mobile
  • Fluke SmartView
  • Fluke SmartView
  • Fluke Connect

Chuyển đổi file .IS2

File .IS2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *