ISALE File

? Cách mở file .ISALE? Những phần mềm mở file .ISALE và sửa file lỗi. Convert N/A ISALE file sang định dạng khác.

.ISALE File Extension

   
File name ISALE File
File Type iSale Auction
Nhà phát triển equinux
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ISALE là file gì?

ISALE là Page Layout Files - iSale Auction, dưới định dạng N/A được phát triển bởi equinux.

Tập tin được tạo ra bởi iSale, một chương trình giúp bạn bán các mặt hàng thông qua eBay; chứa một cuộc đấu giá; bao gồm các thông tin như cách bố trí, eBay chỗ vị trí, chủng loại, thời gian, phương thức thanh toán, phương thức vận chuyển, và giá khởi điểm.

What is a ISALE file?

File created by iSale, a program that helps you sell items through eBay; contains an auction; includes information such as the layout, eBay site location, category, duration, payment options, shipping method, and starting price.

Cách mở .ISALE file

Để mở file .ISALE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISALE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISALE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISALE do người dùng đóng góp.

  • equinux iSale

Chuyển đổi file .ISALE

File .ISALE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *