ISALETEMPLATE File

? Cách mở file .ISALETEMPLATE? Những phần mềm mở file .ISALETEMPLATE và sửa file lỗi. Convert N/A ISALETEMPLATE file sang định dạng khác.

.ISALETEMPLATE File Extension

   
File name ISALETEMPLATE File
File Type iSale Template
Nhà phát triển equinux
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ISALETEMPLATE là file gì?

ISALETEMPLATE là Page Layout Files - iSale Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi equinux.

Mẫu tạo ra bởi iSale, một ứng dụng giúp bạn trong việc bán các mặt hàng thông qua eBay; chứa một bố trí sử dụng đến các mục có mặt trên eBay; tổ chức theo các loại khác nhau, chẳng hạn như Beauty, Sách, Thời trang, và Âm nhạc.

What is a ISALETEMPLATE file?

Template created by iSale, an application that assists you in selling items through eBay; contains a layout used to present items on eBay; organized under different categories, such as Beauty, Books, Fashion, and Music.

Cách mở .ISALETEMPLATE file

Để mở file .ISALETEMPLATE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ISALETEMPLATE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ISALETEMPLATE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ISALETEMPLATE do người dùng đóng góp.

  • equinux iSale

Chuyển đổi file .ISALETEMPLATE

File .ISALETEMPLATE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *