ITLP File

ITLP là Data Files - iTunes LP Album File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

.ITLP File Extension

   
File name ITLP File
File Type iTunes LP Album File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ITLP là file gì?

ITLP là Data Files - iTunes LP Album File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin album kèm được sử dụng bởi iTunes, một khu mua sắm nhạc, quản lý và chương trình phát lại; chứa một âm thanh DRM-free album cũng như video tùy chọn, hình ảnh và nội dung album khác; hỗ trợ 256kbps AAC audio và video độ nét cao; sử dụng để lưu trữ và chơi các phiên bản "deluxe" của album tải về từ cửa hàng iTunes âm nhạc.

What is a ITLP file?

Bundled album file used by iTunes, a music shopping, management, and playback program; contains a DRM-free album audio as well as optional videos, photos, and other album content; supports 256kbps AAC audio and high-definition video; used for storing and playing the "deluxe" versions of albums downloaded from the iTunes music store.

Phần mềm mở file .ITLP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITLP do filegi.com tổng hợp.

  • Apple iTunes
  • giam209
  • giam209
  • Ez-MailChecker
  • LhaForge Ver.1.6.2
  • RayV-MIM
  • RayV-MIM

Chuyển đổi file .ITLP

           

File .ITLP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *