ITLS File

? Cách mở file .ITLS? Những phần mềm mở file .ITLS và sửa file lỗi. Convert N/A ITLS file sang định dạng khác.

.ITLS File Extension

   
File name ITLS File
File Type iTunes Live Stream URL
Nhà phát triển Apple
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .ITLS là file gì?

ITLS là Audio Files - iTunes Live Stream URL, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Liên kết đến một dòng âm thanh sống có thể được xem trực tiếp bởi iTunes, phương tiện truyền thông của Apple phát đơn; tương tự như các file M3U và pls, nhưng được thiết kế đặc biệt cho iTunes.

What is a ITLS file?

Link to a live audio stream that can be streamed by iTunes, Apple's media playback application; similar to .M3U and .PLS files, but designed specifically for iTunes.

Cách mở .ITLS file

Để mở file .ITLS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ITLS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ITLS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITLS do người dùng đóng góp.

  • Apple iTunes
  • Any Video Converter Professional
  • Any Video Converter Professional
  • giam209
  • Ez-MailChecker
  • LhaForge Ver.1.6.2
  • LhaForge Ver.1.6.2

Chuyển đổi file .ITLS

File .ITLS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *