ITM File

ITM là Data Files - iThink Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi isee systems.

.ITM File Extension

   
File name ITM File
File Type iThink Model File
Nhà phát triển isee systems
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .ITM là file gì?

ITM là Data Files - iThink Model File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi isee systems.

Mô hình kinh doanh tạo ra với ithink, một chương trình kế hoạch quản lý kinh doanh và; sử dụng để mô hình hóa và mô phỏng môi trường kinh doanh khác nhau; có thể bao gồm các bảng xếp hạng công việc, cung và cầu hình ảnh động, và các loại biểu đồ.

What is a ITM file?

Business model created with iThink, a business management and planning program; used for modeling and simulating different business environments; may include workflow charts, supply and demand animations, and other types of diagrams.

Phần mềm mở file .ITM

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ITM do filegi.com tổng hợp.

  • GPS Photo Tagger
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • PC Viewer DRY-FH
  • HOLUX ezTour for Logger
  • YUPITERU ATLASTOUR PLUS
  • YUPITERU ATLASTOUR PLUS

Chuyển đổi file .ITM

           

File .ITM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *