JASPER File

? Cách mở file .JASPER? Những phần mềm mở file .JASPER và sửa file lỗi. Convert XML JASPER file sang định dạng khác.

.JASPER File Extension

   
File name JASPER File
File Type JasperReports Data File
Nhà phát triển Jaspersoft
Phân loại Data Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.2 ★ (9 Bình chọn)

File .JASPER là file gì?

JASPER là Data Files - JasperReports Data File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Jaspersoft.

Tập tin được tạo ra bởi JasperReports, một thư viện lập trình mã nguồn mở cho phép người dùng tạo các báo cáo lập trình trong Java; chứa nội dung báo cáo trong định dạng nhị phân đã được biên soạn từ một tập tin .JRXML.

What is a JASPER file?

File created by JasperReports, an open source programming library that allows users to create reports programmatically in Java; contains report content in binary format that has been compiled from a .JRXML file.

Cách mở .JASPER file

Để mở file .JASPER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JASPER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JASPER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JASPER do người dùng đóng góp.

  • Jaspersoft iReport
  • Jaspersoft JasperReports
  • Jaspersoft JasperReports

Chuyển đổi file .JASPER

File .JASPER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *