JNT File

? Cách mở file .JNT? Những phần mềm mở file .JNT và sửa file lỗi. Convert N/A JNT file sang định dạng khác.

.JNT File Extension

   
File name JNT File
File Type Windows Journal File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (43 Bình chọn)

File .JNT là file gì?

JNT là Data Files - Windows Journal File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tạp chí tạo ra với Windows Journal phần mềm ghi chú; thường được tạo ra trên một Tablet PC, nhưng cũng có thể được tạo ra trên một máy tính Windows tiêu chuẩn với Windows Journal cài đặt.

What is a JNT file?

Journal created with Windows Journal note-taking software; typically created on a Tablet PC, but may also be created on a standard Windows PC with Windows Journal installed.

Cách mở .JNT file

Để mở file .JNT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JNT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JNT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JNT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Journal Viewer
  • Microsoft Windows Journal
  • Microsoft Windows Journal
  • Windows Journal
  • SPSS Inc. SigmaPlot
  • Systat Software, Inc. SigmaPlot
  • Systat Software, Inc. SigmaPlot

Chuyển đổi file .JNT

File .JNT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *