JPA File

? Cách mở file .JPA? Những phần mềm mở file .JPA và sửa file lỗi. Convert N/A JPA file sang định dạng khác.

.JPA File Extension

   
File name JPA File
File Type Akeeba Backup Archive
Nhà phát triển Akeeba
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (3 Bình chọn)

File .JPA là file gì?

JPA là Backup Files - Akeeba Backup Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Akeeba.

định dạng lưu trữ sao lưu được tạo ra bởi phần mềm Akeeba, được sử dụng để sao lưu và bảo vệ các trang web; lưu trữ một phần hoặc toàn bộ một bản sao lưu đầy đủ của một trang web bao gồm các cơ sở dữ liệu, tập tin, và kịch bản phục hồi; tương tự sang định dạng PKZIP.

What is a JPA file?

Backup archive format created by Akeeba software, which is used for backing up and securing websites; stores a whole or part of a full backup of a website including the database, files, and the restoration script; similar to the PKZIP format.

Cách mở .JPA file

Để mở file .JPA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JPA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JPA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JPA do người dùng đóng góp.

  • Akeeba eXtract Wizard
  • JoomlaPack Native Tools
  • JoomlaPack Native Tools
  • Akeeba eXtract Wizard

Chuyển đổi file .JPA

File .JPA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *