JPG_170X220 File

? Cách mở file .JPG_170X220? Những phần mềm mở file .JPG_170X220 và sửa file lỗi. Convert N/A JPG_170X220 file sang định dạng khác.

.JPG_170X220 File Extension

   
File name JPG_170X220 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .JPG_170X220 là file gì?

JPG_170X220 là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .JPG_170X220 file

Để mở file .JPG_170X220 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JPG_170X220 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JPG_170X220

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JPG_170X220 do người dùng đóng góp.

  • Picasa Photo Viewer
  • Adobe PageMaker
  • Adobe PageMaker

Chuyển đổi file .JPG_170X220

File .JPG_170X220 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *