JPG_240X320 File

? Cách mở file .JPG_240X320? Những phần mềm mở file .JPG_240X320 và sửa file lỗi. Convert N/A JPG_240X320 file sang định dạng khác.

.JPG_240X320 File Extension

   
File name JPG_240X320 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .JPG_240X320 là file gì?

JPG_240X320 là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .JPG_240X320 file

Để mở file .JPG_240X320 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .JPG_240X320 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .JPG_240X320

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .JPG_240X320 do người dùng đóng góp.

  • Picasa Photo Viewer

Chuyển đổi file .JPG_240X320

File .JPG_240X320 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *