LGO File

? Cách mở file .LGO? Những phần mềm mở file .LGO và sửa file lỗi. Convert N/A LGO file sang định dạng khác.

.LGO File Extension

   
File name LGO File
File Type Logo Instructions File
Nhà phát triển Softronics
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.4 ★ (11 Bình chọn)

File .LGO là file gì?

LGO là Developer Files - Logo Instructions File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Softronics.

Lưu mã chương trình viết cho Logo, một ứng dụng có sử dụng chương trình hướng dẫn để vẽ tranh; chứa mã định nghĩa nơi "rùa" nên vẽ mỗi dòng; có thể được sử dụng để vẽ thiết kế cơ sở hoặc công phu; thường được sử dụng cho các mục đích giáo dục.

What is a LGO file?

Saved program code written for Logo, an application that uses programmed instructions to draw pictures; contains code that defines where the "turtle" should draw each line; can be used for drawing basic or elaborate designs; often used for educational purposes.

Cách mở .LGO file

Để mở file .LGO click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LGO bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LGO

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LGO do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • FMSLogo
  • FMSLogo
  • PC LOGO
  • Terrapin Logo
  • Expert Stationery Shop
  • Expert Stationery Shop

Chuyển đổi file .LGO

File .LGO có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *