LZP File

? Cách mở file .LZP? Những phần mềm mở file .LZP và sửa file lỗi. Convert N/A LZP file sang định dạng khác.

.LZP File Extension

   
File name LZP File
File Type LazPaint Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại Raster Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .LZP là file gì?

LZP là Raster Image Files - LazPaint Image, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin hình ảnh được lưu trữ trong các định dạng LazPaint; tạo ra bởi LazPaint, một biên tập viên hình ảnh; chứa một bitmap sử dụng nén lossless; tương tự như tệp .PNG, nhưng lớn hơn về kích thước.

What is a LZP file?

Image file stored in the LazPaint format; created by LazPaint, an image editor; contains a bitmap that uses lossless compression; similar to a .PNG file, but are larger in size.

Cách mở .LZP file

Để mở file .LZP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .LZP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .LZP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .LZP do người dùng đóng góp.

  • LazPaint
  • LazPaint
  • LazPaint
  • LazPaint version
  • LZReader SEDRAP
  • LizaJet Engine
  • LizaJet Engine

Chuyển đổi file .LZP

File .LZP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *