M4E File

? Cách mở file .M4E? Những phần mềm mở file .M4E và sửa file lỗi. Convert N/A M4E file sang định dạng khác.

.M4E File Extension

   
File name M4E File
File Type MPEG-4 Video File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .M4E là file gì?

M4E là Video Files - MPEG-4 Video File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một M4E là một tập tin video có thể được chơi bằng cách chơi video khác nhau, bao gồm QuickTime Player và Roxio Popcorn. Nó chứa một bộ phim hoặc video clip nén với định dạng MPEG-4 nén. file M4E được phổ biến hơn xem như là một tập tin MP4.

What is a M4E file?

An M4E file is a video file that can be played by various video players, including QuickTime Player and Roxio Popcorn. It contains a movie or video clip compressed with MPEG-4 compression. M4E files are more commonly seen as an .MP4 file.

Cách mở .M4E file

Để mở file .M4E click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M4E bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M4E

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M4E do người dùng đóng góp.

  • Roxio Popcorn
  • Apple QuickTime Player
  • Apple QuickTime Player
  • video player
  • Final Media Player
  • RealPlayer (
  • RealPlayer (

Chuyển đổi file .M4E

File .M4E có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *