M4U File

? Cách mở file .M4U? Những phần mềm mở file .M4U và sửa file lỗi. Convert Text M4U file sang định dạng khác.

.M4U File Extension

   
File name M4U File
File Type MPEG-4 Playlist
Nhà phát triển N/A
Phân loại Video Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .M4U là file gì?

M4U là Video Files - MPEG-4 Playlist, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

Danh sách phát bằng cách sử dụng một số chương trình chơi video; chứa liên kết đến các định dạng MPEG-4 phim và video clip, nhưng không chứa các file video mình; tương tự như một file M3U, mà các cửa hàng một danh sách nhạc cho .MP3 tập tin.

What is a M4U file?

Playlist used by some video player programs; contains links to MPEG-4 movies and video clips, but does not contain the video files themselves; similar to an .M3U file, which stores a playlist for .MP3 files.

Cách mở .M4U file

Để mở file .M4U click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M4U bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M4U

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M4U do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • QuickTime
  • QuickTime

Chuyển đổi file .M4U

File .M4U có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *