M5P File

? Cách mở file .M5P? Những phần mềm mở file .M5P và sửa file lỗi. Convert N/A M5P file sang định dạng khác.

.M5P File Extension

   
File name M5P File
File Type MachFive Preset File
Nhà phát triển MOTU
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .M5P là file gì?

M5P là Audio Files - MachFive Preset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MOTU.

tập tin một M5P là một cài sẵn được sử dụng bởi MachFive, một sampler cho sản xuất âm nhạc. Nó chứa một định sẵn, mà là một công cụ hiệu lực thi hành hoặc sử dụng bởi MachFive là đơn vị chính để tạo tác phẩm.

What is a M5P file?

An M5P file is a preset used by MachFive, a sampler for music production. It contains a preset, which is an instrument or effect used by MachFive as the main unit for creating compositions.

Cách mở .M5P file

Để mở file .M5P click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .M5P bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .M5P

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .M5P do người dùng đóng góp.

  • MOTU MachFive

Chuyển đổi file .M5P

File .M5P có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *