MCQ File

? Cách mở file .MCQ? Những phần mềm mở file .MCQ và sửa file lỗi. Convert N/A MCQ file sang định dạng khác.

.MCQ File Extension

   
File name MCQ File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MCQ là file gì?

MCQ là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .MCQ file

Để mở file .MCQ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCQ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCQ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCQ do người dùng đóng góp.

  • Multiply Choice Quiz Player
  • Gemmico FolderInfo
  • Gemmico FolderInfo

Chuyển đổi file .MCQ

File .MCQ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *