MDW File

? Cách mở file .MDW? Những phần mềm mở file .MDW và sửa file lỗi. Convert N/A MDW file sang định dạng khác.

.MDW File Extension

   
File name MDW File
File Type Access Workgroup File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .MDW là file gì?

MDW là Misc Files - Access Workgroup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cửa hàng username và password của người dùng được phép mở một cơ sở dữ liệu cụ thể truy cập; phải được liên kết với một cơ sở dữ liệu Access để có hiệu quả.

What is a MDW file?

Stores usernames and passwords of users allowed to open a specific Access database; must be linked to an Access database to be effective.

Cách mở .MDW file

Để mở file .MDW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Access
  • Microsoft Access
  • MicrosoftR Access
  • Access

Chuyển đổi file .MDW

File .MDW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *