MGG File

? Cách mở file .MGG? Những phần mềm mở file .MGG và sửa file lỗi. Convert N/A MGG file sang định dạng khác.

.MGG File Extension

   
File name MGG File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MGG là file gì?

MGG là File Extension - File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .MGG file

Để mở file .MGG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MGG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MGG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MGG do người dùng đóng góp.

  • Band-in-a-Box
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • RealDrums Set 2c - Country and Reggae
  • Master Blues Piano Solos Volume 1
  • Band-in-a-Box Demo
  • RealDrums Set 1c - Rock
  • RealDrums Set 1c - Rock

Chuyển đổi file .MGG

File .MGG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *