MSG File

? Cách mở file .MSG? Những phần mềm mở file .MSG và sửa file lỗi. Convert Binary MSG file sang định dạng khác.

.MSG File Extension

   
File name MSG File
File Type 1Outlook Mail Message
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (151 Bình chọn)

File .MSG là file gì?

MSG là Text Files - 1Outlook Mail Message, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một MSG là một thông báo email, liên lạc, cuộc hẹn, hoặc công việc tạo ra hoặc lưu trong Microsoft Outlook. Nó có thể chứa một hoặc lĩnh vực email hơn, bao gồm ngày, người gửi, người nhận, chủ đề và nội dung thư, hoặc các thông tin liên lạc, chi tiết cuộc hẹn, và một hoặc mô tả công việc hơn. file MSG cũng tương thích với các chương trình khác sử dụng ứng dụng Tin nhắn của Microsoft Programming Interface (MAPI).

What is a MSG file?

An MSG file is an email message, contact, appointment, or task created or saved within Microsoft Outlook. It may contain one or more email fields, which includes the date, sender, recipient, subject, and message body, or contact information, appointment details, and one or more task descriptions. MSG files are also compatible with other programs that use Microsoft's Messaging Applications Programming Interface (MAPI).

Cách mở .MSG file

Để mở file .MSG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSG do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Microsoft Outlook 2019
 • Encryptomatic MsgViewer Pro
 • BitDaddys Email Open View Pro
 • BitDaddys Email Open View Pro
 • Mozilla SeaMonkey
 • eM Client
 • Kupon.BG Klammer
 • 45RPM MailRaider Pro

Chuyển đổi file .MSG

File .MSG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *