MSH File

? Cách mở file .MSH? Những phần mềm mở file .MSH và sửa file lỗi. Convert Text MSH file sang định dạng khác.

.MSH File Extension

   
File name MSH File
File Type 1Orbiter 3D Mesh File
Nhà phát triển Martin Schweiger
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.4 ★ (8 Bình chọn)

File .MSH là file gì?

MSH là 3D Image Files - 1Orbiter 3D Mesh File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Martin Schweiger.

Độc quyền 3D định dạng mô hình lưới được sử dụng bởi Orbiter, một không gian miễn phí chương trình mô phỏng chuyến bay; tiết kiệm cấu trúc ba chiều của phương tiện vận chuyển, nhà ga, hoặc một đối tượng không gian; sử dụng văn bản ASCII định dạng và quy định cụ thể các đỉnh và lưới nhóm cho các bộ phận khác nhau của mô hình, cũng như các kết cấu (DDS files) và vật liệu để áp dụng cho mô hình.

What is a MSH file?

Proprietary 3D model mesh format used by Orbiter, a free space flight simulation program; saves the three-dimensional structure of a shuttle, station, or another space object; uses ASCII text formatting and specifies vertices and mesh groups for different parts of the model, as well as the textures (.DDS files) and materials to apply to the model.

Cách mở .MSH file

Để mở file .MSH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSH do người dùng đóng góp.

  • Orbiter
  • Adobe Visual Communicator
  • Adobe Visual Communicator
  • Visual Communicator
  • Monkey Shines Windows
  • 3DReshaper Application
  • 3DReshaper Application

Chuyển đổi file .MSH

File .MSH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *