MSH1XML File

? Cách mở file .MSH1XML? Những phần mềm mở file .MSH1XML và sửa file lỗi. Convert XML MSH1XML file sang định dạng khác.

.MSH1XML File Extension

   
File name MSH1XML File
File Type Monad Display Configuration File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 1 ★ (1 Bình chọn)

File .MSH1XML là file gì?

MSH1XML là Settings Files - Monad Display Configuration File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Hồ MSH1XML là một tập tin cấu hình được sử dụng bởi Monad, một chương trình shell trong Windows vào năm 2005 và 2006 trước khi được đổi tên thành Windows PowerShell. Nó chứa các định nghĩa XML cho cách đầu ra sẽ được hiển thị trong giao diện điều khiển. file MSH1XML được sử dụng để định dạng đầu ra khác nhau, chẳng hạn như các trang trợ giúp, thông tin đăng ký, và danh sách thư mục.

What is a MSH1XML file?

An MSH1XML file is a configuration file used by Monad, a shell program included with Windows in 2005 and 2006 before being renamed as Windows PowerShell. It contains XML definitions for how output is displayed within the console. MSH1XML files are used for formatting various output, such as help pages, registry information, and directory listings.

Cách mở .MSH1XML file

Để mở file .MSH1XML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSH1XML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSH1XML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSH1XML do người dùng đóng góp.

  • text editor

Chuyển đổi file .MSH1XML

File .MSH1XML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *