MSHA File

? Cách mở file .MSHA? Những phần mềm mở file .MSHA và sửa file lỗi. Convert XML MSHA file sang định dạng khác.

.MSHA File Extension

   
File name MSHA File
File Type Microsoft Help Asset File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MSHA là file gì?

MSHA là Developer Files - Microsoft Help Asset File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được sử dụng bởi MS Help Viewer 1.x, một thành phần Visual Studio giúp tài liệu phát triển tác giả giúp cho các ứng dụng phần mềm; tiết kiệm manifest giúp đỡ, trong đó xác định sự giúp đỡ "Sách" (tài liệu giúp đỡ), có chứa "Gói" (.MSHC file nội dung trợ giúp) được cài đặt.

What is a MSHA file?

File used by MS Help Viewer 1.x, a Visual Studio component that helps developers author help documentation for software applications; saves the help manifest, which defines the help "Books" (help documents), which contain "Packages" (.MSHC help content files) to be installed.

Cách mở .MSHA file

Để mở file .MSHA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSHA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSHA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSHA do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MSHA

File .MSHA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *