MXF File

MXF là Video Files - 1Material Exchange Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SMPTE.

.MXF File Extension

   
File name MXF File
File Type 1Material Exchange Format File
Nhà phát triển SMPTE
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (52 Bình chọn)

File .MXF là file gì?

MXF là Video Files - 1Material Exchange Format File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi SMPTE.

MXF là định dạng đa phương tiện được sử dụng bởi các chương trình âm thanh và video kỹ thuật số; chứa dữ liệu âm thanh và video đã được ghi lại cũng như siêu dữ liệu mô tả phương tiện được lưu trữ trong tệp; được thiết kế bởi Hiệp hội Kỹ sư Điện ảnh và Truyền hình – Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) như một tiêu chuẩn cho dữ liệu âm thanh và video; có thể được chuyển đổi sang các định dạng khác, chẳng hạn như .AVI hoặc .MOV.

What is a MXF file?

Multimedia format used by digital audio and video programs; contains captured audio and video data as well as metadata that describes the media stored in the file; designed by Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) as a standard container for audio and video data; can be converted into other formats, such as .AVI or .MOV.

Phần mềm mở file .MXF

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MXF do filegi.com tổng hợp.

 • PentaLoop PlayerXtreme Media Player
 • MAGIX VEGAS Pro 17
 • MAGIX VEGAS Pro 17
 • Grass Valley EDIUS
 • File Viewer Plus
 • Adobe Premiere Pro 2020
 • Adobe Premiere Pro 2020
 • Avid Pro Tools
 • OpenCube XFReader
 • OpenCube XFConverter
 • VideoLAN VLC media player

Chuyển đổi file .MXF

           

File .MXF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *