NB File

? Cách mở file .NB? Những phần mềm mở file .NB và sửa file lỗi. Convert Text NB file sang định dạng khác.

.NB File Extension

   
File name NB File
File Type 1Mathematica Notebook
Nhà phát triển Wolfram Research
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.5 ★ (70 Bình chọn)

File .NB là file gì?

NB là Spreadsheet Files - 1Mathematica Notebook, dưới định dạng Text được phát triển bởi Wolfram Research.

tập tin một NB là một tài liệu có cấu trúc được tạo ra bởi Mathematica, một ứng dụng được sử dụng để tính toán toán học và khoa học. Nó chứa văn bản, hình ảnh, âm thanh, chức năng, và các yếu tố giao diện người dùng tương tác. file NB phép các kết quả toán học để được xem trong một tài liệu tương tác.

What is a NB file?

An NB file is a structured document created by Mathematica, an application used for mathematical and scientific computation. It contains text, images, audio, functions, and interactive user interface elements. NB files allow mathematical results to be viewed in an interactive document.

Cách mở .NB file

Để mở file .NB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NB do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Wolfram Research Mathematica
  • Wolfram Research Mathematica
  • Wolfram Research CDF Player
  • NetBlanket
  • Nota Bene
  • Nota Bene

Chuyển đổi file .NB

File .NB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *