NB0 File

? Cách mở file .NB0? Những phần mềm mở file .NB0 và sửa file lỗi. Convert Binary NB0 file sang định dạng khác.

.NB0 File Extension

   
File name NB0 File
File Type Device Boot Loader Image
Nhà phát triển N/A
Phân loại System Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (7 Bình chọn)

File .NB0 là file gì?

NB0 là System Files - Device Boot Loader Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin hệ thống sử dụng để "flash" một hình ảnh bộ nạp khởi động lên một thiết bị di động; chứa một hình ảnh nhị phân thô có thể được nạp trực tiếp vào RAM thiết bị mục tiêu của; cho phép các thiết bị để khởi động và sau đó tải một hình ảnh định dạng riêng biệt; có thể được sử dụng để thay đổi hệ thống dữ liệu chẳng hạn như hệ điều hành mặc định và các ứng dụng.

What is a NB0 file?

System file used to "flash" a boot loader image onto a mobile device; contains a raw binary image that can be loaded directly into the target device's RAM; allows the device to boot and then load a separate formatted image; can be used to alter system data such as the default operating system and applications.

Cách mở .NB0 file

Để mở file .NB0 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NB0 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NB0

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NB0 do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows CE Device Emulator

Chuyển đổi file .NB0

File .NB0 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *