NB7 File

? Cách mở file .NB7? Những phần mềm mở file .NB7 và sửa file lỗi. Convert Binary NB7 file sang định dạng khác.

.NB7 File Extension

   
File name NB7 File
File Type NovaBACKUP Output File
Nhà phát triển NovaStor
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.4 ★ (5 Bình chọn)

File .NB7 là file gì?

NB7 là Backup Files - NovaBACKUP Output File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi NovaStor.

tập tin sao lưu được tạo ra bởi phiên bản 7 và 8 của NovaBACKUP, một ứng dụng sao lưu cho Windows; lưu tất cả các tập tin người dùng và hệ thống sao lưu; có một giới hạn kích thước tập tin đó được thiết lập bởi "Dữ liệu chunking" kích thước được lựa chọn trong cửa sổ tùy chỉnh Global Settings → Thiết bị của ứng dụng.

What is a NB7 file?

Backup file created by versions 7 and 8 of NovaBACKUP, a backup application for Windows; saves all the backed up user and system files; has a file size limit that is set by the "Data Chunking" size selected within the application's Global Settings → Devices preference window.

Cách mở .NB7 file

Để mở file .NB7 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NB7 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NB7

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NB7 do người dùng đóng góp.

  • NovaStor NovaBACKUP Professional 17

Chuyển đổi file .NB7

File .NB7 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *