NCA File

? Cách mở file .NCA? Những phần mềm mở file .NCA và sửa file lỗi. Convert N/A NCA file sang định dạng khác.

.NCA File Extension

   
File name NCA File
File Type Nintendo Content Archive
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.9 ★ (10 Bình chọn)

File .NCA là file gì?

NCA là Game Files - Nintendo Content Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nintendo.

tập tin một NCA là một Lưu Trữ Nintendo nội dung, trong đó có chứa dữ liệu trò chơi bán phá giá từ một Nintendo thẻ Chuyển trò chơi. Nó lưu trữ nhiều file có chứa nội dung Nintendo, chẳng hạn như phần mềm hoặc một ROM Chuyển trò chơi được mã hóa với mã hóa AES-XTS. file NCA cũng tương tự như các file CIA, được sử dụng để lưu trữ nội dung Nintendo 3DS và các file WAD, được sử dụng để lưu trữ nội dung Nintendo Wii.

What is a NCA file?

An NCA file is a Nintendo Content Archive, which contains game data dumped from a Nintendo Switch game card. It stores multiple files that contain Nintendo content, such as firmware or a Switch game ROM encrypted with AES-XTS encryption. NCA files are similar to CIA files, which are used to store Nintendo 3DS content and WAD files, which are used to store Nintendo Wii content.

Cách mở .NCA file

Để mở file .NCA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCA do người dùng đóng góp.

  • SciresM hactool
  • Capture NX
  • Capture NX
  • Nikon Capture Editor

Chuyển đổi file .NCA

File .NCA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *