NCB File

? Cách mở file .NCB? Những phần mềm mở file .NCB và sửa file lỗi. Convert N/A NCB file sang định dạng khác.

.NCB File Extension

   
File name NCB File
File Type Visual C++ IntelliSense Database
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (2 Bình chọn)

File .NCB là file gì?

NCB là Developer Files - Visual C++ IntelliSense Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Biểu tượng File được sử dụng bởi Visual C ++, một thành phần của phần mềm phát triển Visual Studio của Microsoft; chứa thông tin về biểu tượng khác nhau được sử dụng trong dự án phần mềm C ++, chẳng hạn như các lớp người dùng định nghĩa.

What is a NCB file?

Symbols file used by Visual C++, a component of Microsoft's Visual Studio development software; contains information about different symbols used in a C++ software project, such as user-defined classes.

Cách mở .NCB file

Để mở file .NCB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCB do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Capture NX
  • Capture NX
  • progeCAD Professional
  • Flash Movie Player
  • progeCAD Professional English
  • progeCAD Professional English

Chuyển đổi file .NCB

File .NCB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *