NCF File

? Cách mở file .NCF? Những phần mềm mở file .NCF và sửa file lỗi. Convert N/A NCF file sang định dạng khác.

.NCF File Extension

   
File name NCF File
File Type No Cache File
Nhà phát triển Valve
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (12 Bình chọn)

File .NCF là file gì?

NCF là Game Files - No Cache File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Valve.

Bộ nhớ cache tập tin được sử dụng bởi phần mềm Steam phát triển trò chơi Van; tham chiếu khi cập nhật phần mềm Van; tương tự như một tập tin .GCF, nhưng không bao gồm thông tin về lưu trữ dữ liệu nội bộ.

What is a NCF file?

Cache file used by Valve Steam game development software; referenced when updating Valve software; similar to a .GCF file, but does not include information about internal data storage.

Cách mở .NCF file

Để mở file .NCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCF do người dùng đóng góp.

  • CommView for WiFi
  • GCFScape
  • GCFScape
  • Crafty Application
  • Predator CNC Editor
  • CommView
  • CommView

Chuyển đổi file .NCF

File .NCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *