NCFG File

? Cách mở file .NCFG? Những phần mềm mở file .NCFG và sửa file lỗi. Convert Binary NCFG file sang định dạng khác.

.NCFG File Extension

   
File name NCFG File
File Type ArcGIS Explorer Configuration File
Nhà phát triển ESRI
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .NCFG là file gì?

NCFG là Settings Files - ArcGIS Explorer Configuration File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ESRI.

tập tin cấu hình ứng dụng được sử dụng bởi ArcGIS Explorer, một chương trình GIS miễn phí được phát triển bởi ESRI; chứa cài đặt tùy chỉnh chương trình, bao gồm giao diện người dùng, màn hình, logo, tên ứng dụng, và cho phép ứng dụng; cho phép người sử dụng để kiểm soát sự xuất hiện và hành vi của ArcGIS Explorer.

What is a NCFG file?

Application configuration file used by ArcGIS Explorer, a free GIS program developed by ESRI; contains settings that customize the program, including the user interface, splash screen, logo, application title, and application permissions; allows users to control the appearance and behavior of ArcGIS Explorer.

Cách mở .NCFG file

Để mở file .NCFG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCFG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCFG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCFG do người dùng đóng góp.

  • ESRI ArcGIS Explorer

Chuyển đổi file .NCFG

File .NCFG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *