NCGR File

? Cách mở file .NCGR? Những phần mềm mở file .NCGR và sửa file lỗi. Convert Binary NCGR file sang định dạng khác.

.NCGR File Extension

   
File name NCGR File
File Type Nintendo DS Title Graphics File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 1.7 ★ (3 Bình chọn)

File .NCGR là file gì?

NCGR là Game Files - Nintendo DS Title Graphics File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

Tiêu đề màn hình đồ họa được sử dụng bởi một số trò chơi cho Nintendo DS console cầm tay, chẳng hạn như Mario Kart; tiết kiệm một tập hợp các gạch đồ họa tạo nên một bức tranh khi sắp xếp trên màn hình; lưu trữ với một tập tin bảng màu (.NCLR) và một file .NSCR có chứa các địa điểm và luân chuyển thông tin cho đặt gạch hình ảnh.

What is a NCGR file?

Title screen graphic used by some games for the Nintendo DS handheld console, such as Mario Kart; saves a collection of graphic tiles that make up a picture when arranged on the screen; stored with a color palette (.NCLR) file and an .NSCR file that contains the locations and rotation information for placing the image tiles.

Cách mở .NCGR file

Để mở file .NCGR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCGR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCGR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCGR do người dùng đóng góp.

  • Crystal Tile 2
  • MKDS Course Modifier
  • MKDS Course Modifier

Chuyển đổi file .NCGR

File .NCGR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *