NCH File

? Cách mở file .NCH? Những phần mềm mở file .NCH và sửa file lỗi. Convert N/A NCH file sang định dạng khác.

.NCH File Extension

   
File name NCH File
File Type Outlook Express Folder File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .NCH là file gì?

NCH là Misc Files - Outlook Express Folder File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Thư mục chứa các thông điệp e-mail cho một hộp thư cụ thể; thường có tên là "Folders.nch" và nằm trong thư mục Outlook Express Mail; Không nên di chuyển hoặc đổi tên.

What is a NCH file?

Folder containing e-mail messages for a specific mailbox; typically named "Folders.nch" and located in the Outlook ExpressMail folder; should not be moved or renamed.

Cách mở .NCH file

Để mở file .NCH click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCH bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCH

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCH do người dùng đóng góp.

  • FX AccuCharts
  • IMS Telephone On-Hold Player
  • IMS Telephone On-Hold Player
  • TeleTrader Professional
  • Media Player Classic
  • BISNEWS Professional
  • BISNEWS Professional

Chuyển đổi file .NCH

File .NCH có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *