NCL File

? Cách mở file .NCL? Những phần mềm mở file .NCL và sửa file lỗi. Convert Text NCL file sang định dạng khác.

.NCL File Extension

   
File name NCL File
File Type NirCmd Script File
Nhà phát triển NirSoft
Phân loại Executable Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NCL là file gì?

NCL là Executable Files - NirCmd Script File, dưới định dạng Text được phát triển bởi NirSoft.

tập tin một NCL chứa một kịch bản được sử dụng bởi NirSoft NirCmd, một tiện ích dòng lệnh miễn phí sử dụng để thực hiện các nhiệm vụ khác nhau trong Windows. Nó chứa một hoặc nhiều lệnh trong văn bản đơn giản mà nói với NirCmd mà nhiệm vụ để thực hiện trong Windows.

What is a NCL file?

An NCL file contains a script used by NirSoft NirCmd, a free command line utility used to perform various tasks in Windows. It contains one or more commands in plain text that tell NirCmd which task to perform in Windows.

Cách mở .NCL file

Để mở file .NCL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCL do người dùng đóng góp.

  • NirSoft NirCmd
  • CNC Syntax Editor
  • CNC Syntax Editor
  • Ginga

Chuyển đổi file .NCL

File .NCL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *