NCLR File

? Cách mở file .NCLR? Những phần mềm mở file .NCLR và sửa file lỗi. Convert Binary NCLR file sang định dạng khác.

.NCLR File Extension

   
File name NCLR File
File Type Nintendo DS Color Palette File
Nhà phát triển Nintendo
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .NCLR là file gì?

NCLR là Game Files - Nintendo DS Color Palette File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nintendo.

Tập tin được sử dụng bởi một số trò chơi cho Nintendo DS; chứa một bảng màu cho đồ họa được lưu trữ trong một tập tin .NCGR tương ứng, mà các cửa hàng hình ảnh màn hình tiêu đề cho một trò chơi Nintendo DS; được sử dụng bởi các trò chơi như Mario Kart DS.

What is a NCLR file?

File used by some games for the Nintendo DS; contains a color palette for the graphics stored in a corresponding .NCGR file, which stores the title screen image for a Nintendo DS game; used by games such as Mario Kart DS.

Cách mở .NCLR file

Để mở file .NCLR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NCLR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NCLR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NCLR do người dùng đóng góp.

  • Crystal Tile 2
  • MKDS Course Modifier
  • MKDS Course Modifier

Chuyển đổi file .NCLR

File .NCLR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *