NDOC File

? Cách mở file .NDOC? Những phần mềm mở file .NDOC và sửa file lỗi. Convert N/A NDOC file sang định dạng khác.

.NDOC File Extension

   
File name NDOC File
File Type Naver Word
Nhà phát triển NHN
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .NDOC là file gì?

NDOC là Text Files - Naver Word, dưới định dạng N/A được phát triển bởi NHN.

tài liệu trực tuyến được tạo ra bởi Naver Word, một xử lý văn bản trên web và ứng dụng năng suất; hỗ trợ các mẫu, văn bản cách điệu, định dạng trang, bảng, biểu đồ và hình ảnh; có thể được truy cập thông qua một vị trí lưu trữ trực tuyến NDrive.

What is a NDOC file?

Online document created by Naver Word, a Web-based word processing and productivity application; supports templates, stylized text, page formatting, tables, charts, and images; can be accessed through an NDrive online storage location.

Cách mở .NDOC file

Để mở file .NDOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NDOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NDOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NDOC do người dùng đóng góp.

  • Hancom Office Hanword
  • HAANSOFT HWP
  • HAANSOFT HWP
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • NDrive Module
  • NDrive Module

Chuyển đổi file .NDOC

File .NDOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *