NDR File

? Cách mở file .NDR? Những phần mềm mở file .NDR và sửa file lỗi. Convert N/A NDR file sang định dạng khác.

.NDR File Extension

   
File name NDR File
File Type Nintendo 64DD Emulator ROM Save File
Nhà phát triển Project64
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NDR là file gì?

NDR là Game Files - Nintendo 64DD Emulator ROM Save File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Project64.

tập tin một NDR chứa dữ liệu trò chơi được lưu bởi Project64, một chương trình sử dụng để trò chơi thi đua cho Nintendo 64 giao diện điều khiển và thiết bị ngoại vi 64DD chỉ phát hành tại Nhật Bản. Nó lưu trữ các dữ liệu trò chơi chính xác từ 64DD đĩa gốc và sự tiến bộ lưu từ gameplay trong Project64.

What is a NDR file?

An NDR file contains game data saved by Project64, a program used to emulate games for the Nintendo 64 console and 64DD peripheral device only released in Japan. It stores the exact game data from the original 64DD disk and saved progress from gameplay in Project64.

Cách mở .NDR file

Để mở file .NDR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NDR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NDR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NDR do người dùng đóng góp.

  • Project64
  • Nikon Capture Editor
  • Nikon Capture Editor
  • CAE2D
  • ESB Rave Report Viewer
  • Gnostice ONEView
  • Gnostice ONEView

Chuyển đổi file .NDR

File .NDR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *