NGLOSS File

? Cách mở file .NGLOSS? Những phần mềm mở file .NGLOSS và sửa file lỗi. Convert N/A NGLOSS file sang định dạng khác.

.NGLOSS File Extension

   
File name NGLOSS File
File Type Nisus Writer Glossary
Nhà phát triển Nisus
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .NGLOSS là file gì?

NGLOSS là Text Files - Nisus Writer Glossary, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nisus.

Thuật ngữ được sử dụng bởi Nisus Writer Pro, một ứng dụng xử lý văn bản giàu từ; chứa các thuật ngữ, mà hành động như các phím tắt, họ là chữ viết tắt có thể được gõ sau đó được thay thế bằng những lời tương ứng (thường chứa các ký tự nhiều hơn nữa).

What is a NGLOSS file?

Glossary used by Nisus Writer Pro, a rich text word processing application; contains glossary entries, which act as shortcuts,they are abbreviations that can be typed then are replaced with the corresponding words (that usually contain a lot more characters).

Cách mở .NGLOSS file

Để mở file .NGLOSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NGLOSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NGLOSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NGLOSS do người dùng đóng góp.

  • Nisus Writer Pro

Chuyển đổi file .NGLOSS

File .NGLOSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *