NGRR File

? Cách mở file .NGRR? Những phần mềm mở file .NGRR và sửa file lỗi. Convert N/A NGRR file sang định dạng khác.

.NGRR File Extension

   
File name NGRR File
File Type Guitar Rig Preset
Nhà phát triển Native Instruments
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.1 ★ (7 Bình chọn)

File .NGRR là file gì?

NGRR là Settings Files - Guitar Rig Preset, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Native Instruments.

Preset tập tin được tạo ra và được sử dụng bởi Guitar Rig, một ứng dụng cho phép người dùng để tạo ra âm thanh cho guitar, bass, và các công cụ khác; cửa hàng một trước khi thực hiện hoặc định trước sử dụng làm cho các thành phần khác nhau, bao gồm amps guitar, amps bass, hiệu ứng, và các bài hát.

What is a NGRR file?

Preset file created and used by Guitar Rig, an application that allows users to create sounds for guitar, bass, and other instruments; stores a pre-made or user-made preset for different components, including guitar amps, bass amps, effects, and songs.

Cách mở .NGRR file

Để mở file .NGRR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NGRR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NGRR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NGRR do người dùng đóng góp.

  • Native Instruments Guitar Rig

Chuyển đổi file .NGRR

File .NGRR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *