NRX File

? Cách mở file .NRX? Những phần mềm mở file .NRX và sửa file lỗi. Convert N/A NRX file sang định dạng khác.

.NRX File Extension

   
File name NRX File
File Type Neat Receipt Folder File
Nhà phát triển The Neat Company
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .NRX là file gì?

NRX là Data Files - Neat Receipt Folder File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi The Neat Company.

tập tin thư mục nhận được tạo ra bởi NeatWorks, một ứng dụng tổ chức tài liệu kỹ thuật số; chứa một bản sao xuất khẩu của một thư mục nhận Neat biên lai quét có thể được chia sẻ giữa người dùng gọn gàng; thay thế bằng cách mở rộng .NDX Neat 5 của.

What is a NRX file?

Receipt folder file created by NeatWorks, a digital document organizing application; contains an exported copy of a Neat receipt folder of scanned receipts that can be shared between Neat users; replaced by Neat 5's .NDX extension.

Cách mở .NRX file

Để mở file .NRX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NRX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NRX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NRX do người dùng đóng góp.

  • Neat

Chuyển đổi file .NRX

File .NRX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *