NT File

? Cách mở file .NT? Những phần mềm mở file .NT và sửa file lỗi. Convert N/A NT file sang định dạng khác.

.NT File Extension

   
File name NT File
File Type 1Windows NT Startup File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại System Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (7 Bình chọn)

File .NT là file gì?

NT là System Files - 1Windows NT Startup File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin hệ thống được sử dụng bởi Microsoft Windows NT và sau đó cho quá trình khởi động hệ thống; chứa các thiết lập và các kịch bản rằng các nguồn lực tải cho hệ điều hành; phải không được sửa đổi, di chuyển, hoặc xóa hoặc máy tính không thể khởi động.

What is a NT file?

System file used by Microsoft Windows NT and later for the system boot process; contains settings and scripts that load resources for the operating system; must not be modified, moved, or deleted or the computer may not be able to start up.

Cách mở .NT file

Để mở file .NT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NT do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows
  • SnapGene Viewer
  • SnapGene Viewer
  • Report Manager
  • Microsoft Office
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .NT

File .NT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *