NUD File

? Cách mở file .NUD? Những phần mềm mở file .NUD và sửa file lỗi. Convert N/A NUD file sang định dạng khác.

.NUD File Extension

   
File name NUD File
File Type Now Up-To-Date Calendar File
Nhà phát triển Now Software
Phân loại Page Layout Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .NUD là file gì?

NUD là Page Layout Files - Now Up-To-Date Calendar File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Now Software.

Lịch tạo ra bởi Bây giờ Up-To-Date, một ứng dụng mà tổ chức các hoạt động theo lịch; chứa các sự kiện tách thành ngày, tuần, tháng, và quan điểm năm; bao gồm thông tin sự kiện như tiêu đề, ngày tháng, thời gian, ưu tiên, và loại.

What is a NUD file?

Calendar created by Now Up-To-Date, an application that organizes calendar activities; contains events separated into day, week, month, and year views; includes event information such as the title, date, time, priority, and type.

Cách mở .NUD file

Để mở file .NUD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NUD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NUD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NUD do người dùng đóng góp.

  • Now Up-To-Date

Chuyển đổi file .NUD

File .NUD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *