NULL File

? Cách mở file .NULL? Những phần mềm mở file .NULL và sửa file lỗi. Convert N/A NULL file sang định dạng khác.

.NULL File Extension

   
File name NULL File
File Type Null Ransomware Encrypted File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (6 Bình chọn)

File .NULL là file gì?

NULL là Encoded Files - Null Ransomware Encrypted File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Một tập tin có phần mở rộng .null là một tập tin đã được mã hóa bởi virus Null, mà là một biến thể của Dừng và Djvu ransomware đã trở thành phổ biến vào tháng năm 2017. Nó được mã hóa với AES-256 thuật toán nên không thể mở các tập tin bằng cách đơn giản thay đổi đuôi tệp .null.

What is a NULL file?

A file with a .null extension is a file that has been encrypted by the Null virus, which is a variant of Stop and Djvu ransomware that became prevalent in August 2017. It is encrypted with AES-256 algorithm so it is not possible to open the file by simply changing the .null file extension.

Cách mở .NULL file

Để mở file .NULL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NULL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NULL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NULL do người dùng đóng góp.

  • Final Media Player
  • Miro
  • Miro
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .NULL

File .NULL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *