NUMBERS File

? Cách mở file .NUMBERS? Những phần mềm mở file .NUMBERS và sửa file lỗi. Convert N/A NUMBERS file sang định dạng khác.

.NUMBERS File Extension

   
File name NUMBERS File
File Type Numbers Spreadsheet File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Spreadsheet Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (24 Bình chọn)

File .NUMBERS là file gì?

NUMBERS là Spreadsheet Files - Numbers Spreadsheet File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Apple.

Một tập tin NUMBERS là một bảng tính được tạo ra bởi con số của Apple, một chương trình bảng tính đi kèm với hệ điều hành MacOS. Nó chứa một bảng tính với dữ liệu được tổ chức thành các hàng và cột. Nó cũng có thể bao gồm các bảng, biểu đồ, hình ảnh, công thức, và các loại dữ liệu khác. file SỐ thể được tạo ra từ đầu hoặc từ một bản mẫu.

What is a NUMBERS file?

A NUMBERS file is a spreadsheet created by Apple Numbers, a spreadsheet program bundled with macOS. It contains a spreadsheet with data organized into rows and columns. It may also include tables, graphs, images, formulas, and other types of data. NUMBERS files can be created from scratch or from a template.

Cách mở .NUMBERS file

Để mở file .NUMBERS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .NUMBERS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .NUMBERS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .NUMBERS do người dùng đóng góp.

  • Apple Numbers
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Microsoft Office
  • Kingsoft Office
  • Tube Finder - Free FLV Converter
  • Tube Finder - Free FLV Converter

Chuyển đổi file .NUMBERS

File .NUMBERS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *